modiran

 

 

عنوان نام و نام خانوادگی
ریاست محترم هیات مدیره و مدیر عامل جناب آقای حاج سید علی گلپایگانی
مدیر محترم بازرگانی و قائم مقام مدیر عامل سرکار خانم دکتر تهمینه کاکاوند
مسئول محترم امور مالی جناب آقای کامران رضا نژادی
مسئول محترم حسابداری جناب آقای عباس گودرزی
مدیر محترم تولید جناب آقای مهندس سجاد ساکی